We staan op een kruispunt in de politiek. Rechtdoor is de weg die we al dertig jaar bewandelen. Het is de weg van meer marktwerking en meer mensen die uit de boot vallen. Het is de weg van private rijkdom en publieke armoede. Het is een doodlopende weg.

Beter slaan we echt linksaf, richting toekomst: een positieve keuze voor een samenleving waar we in elkaar geloven, in plaats van in het maximaal profijt.

Linksaf is nodig om een antwoord te geven aan hen die de hele samenleving als marktplaats zien. Een samenleving waar iedereen een prijs heeft en koopwaar is, en waar werkende mensen wegwerproducten dreigen te worden. 

Linksaf is nodig om een stem te geven aan het België van onderuit, aan de basis, aan het middenveld en aan de syndicale bewegingen, zeker op een ogenblik dat heel wat sociale en democratische verworvenheden onder druk staan.

Linksaf is nodig om de slinger terug te duwen en opnieuw over structurele oplossingen te praten, in plaats van alle problemen te individualiseren. 

Kortom, het is nodig links te versterken. En dat doe je door duidelijk te zijn. Wij zijn van mening dat de inwoners van ons land deugd zouden hebben van authentiek linkse stemmen in de parlementen. Van consequent linkse volksvertegenwoordigers die de liberale consensus doorbreken, het debat aanscherpen, en een krachtige sociale oppositie voeren.

De PVDA+ organiseerde een bevraging bij niet minder dan 41.240 Belgen. Dat is uniek in het politieke landschap. Dat zorgt voor een breed draagvlak voor de voorstellen van de PVDA+.

Om al deze redenen roepen wij op om deze keer ook voor de partij van Peter Mertens te stemmen, zéker op diens kandidatuur voor de federale verkiezingen (kamer). Omdat er eindelijk een momentum is in dit land waarop authentiek links een ernstige kans maakt om volksvertegenwoordigers af te vaardigen. Het zou het democratisch debat versterken, én het zou ook het linkse gedachtegoed bij de traditionele centrumlinkse partijen versterken.

Wij versterken links opdat links de samenleving kan versterken. We zijn het niet noodzakelijk eens met alles wat de PVDA+ voorstelt. We denken dat veel mensen zich niet helemaal met één partij vereenzelvigen, en dat een open geest nodig is ter linkerzijde. Links pluralisme betekent nu zorgen dat de PVDA+ erbij is. Dat kan eventueel ook door je stemmen te verdelen. We hebben nood aan creativiteit en innovatie, en precies daarom willen we ook nieuwe linkse stemmen in het parlementaire debat. Nu meer dan ooit.

Volledige lijst van ondertekenaars